Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

19:59
Reposted fromshakeme shakeme
19:58
5617 1eb9 500
Reposted fromwyczes wyczes viathatwasntadream thatwasntadream
19:58
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viathatwasntadream thatwasntadream
19:57
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viathatwasntadream thatwasntadream
19:57
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viathatwasntadream thatwasntadream
19:54
19:53
5747 7d6b 500
Reposted fromteijakool teijakool viajasnaa jasnaa

August 07 2019

23:42
6760 d73e 500
Reposted fromgrobson grobson
23:34
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapleassure pleassure
23:34
9511 5a6c 500
Reposted fromezf ezf viapleassure pleassure
23:31
4392 6980 500
Reposted fromZircon Zircon viatouchthesky touchthesky
23:31
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viatouchthesky touchthesky
23:29
9771 05eb 500
23:29
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
23:28
7020 8fd6 500
23:20
6547 0786
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
23:19
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
23:18
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
23:17
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
23:17
7599 bb82
Reposted frombun bun viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl