Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

00:55
3377 c401 500
Reposted fromczinok czinok
00:54
3384 1a6f 500
Reposted fromczinok czinok
00:53
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
00:51
O nic nie muszę prosić, wymuszać, tłumaczyć, dba i robi wszystko, czuje wolność.
— I zapominam.
Reposted fromlovvie lovvie
00:51
3402 b171 500
Reposted fromblaugranaaa blaugranaaa
00:43
3481 032b 500
Reposted fromtfu tfu
00:43
Reposted fromabsolem absolem

February 02 2019

23:53
2806 c88b 500
Reposted frome-punc e-punc
23:51
2919 53af 500
Reposted fromwentyl wentyl
23:51
2947 c2cc 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
23:47
2999 13b9
Reposted from4777727772 4777727772
15:27
2099 635f 500
Reposted fromRowena Rowena viaRedHeadCath RedHeadCath
15:27

January 31 2019

23:30

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viacarmenluna carmenluna
23:30
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viacarmenluna carmenluna
23:28
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarmenluna carmenluna
23:25
2219 5259
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
23:21
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viaSkydelan Skydelan

January 30 2019

16:51
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaura-lunaris aura-lunaris
16:51
7943 b3ba 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl