Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

22:01
Reposted frompsychedelix psychedelix
21:59
Nadam sobie prawo do palenia papierosów i używania wulgaryzmów, pewności siebie ponad normę. Będę się chwalić swoimi majtkami i zdzierać obcasy na nierównych chodnikach. Jeśli najdzie mnie ochota, ot, tak upiję się do cna. Nie pogardzę też głośnymi napadami histerii i piciem wina w piaskownicy o piątej piętnaście nad ranem.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
21:58
9805 cc79 500
Reposted fromnenya nenya
21:56
Kobiety, owszem, zawsze czują się gorsze. Kobiecie, owszem, zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukać problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może wszystkich bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. ZWIĄZKI
21:56
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"

April 26 2019

22:21
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
22:20
22:20
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadeepintheheart deepintheheart
22:20
Reposted fromFlau Flau viamrpaf mrpaf
22:19
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
20:36
6715 52b8

Totally.

Reposted fromoolong oolong viatouchthesky touchthesky
20:36
20:34

March 24 2019

22:08
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
22:07
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajunior13 junior13
14:45
0345 067b 500
Reposted fromYuei Yuei vianiiks niiks

March 10 2019

16:35
2071 5d3c 500
Reposted fromsoftboi softboi
16:34
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromlovvie lovvie
16:33
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

March 04 2019

20:02
8664 4d02
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl