Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

16:35
2071 5d3c 500
Reposted fromsoftboi softboi
16:34
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromlovvie lovvie
16:33
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

March 04 2019

20:02
8664 4d02
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

February 26 2019

09:14

February 14 2019

00:25
6861 4d50 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaSkydelan Skydelan

February 04 2019

01:13

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
01:12
2040 fc1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
01:06
3226 0982 500
Reposted from4777727772 4777727772
01:04
3265 4232 500
Reposted fromSardion Sardion
01:02
8907 84cd
Reposted frombabyface babyface viaoskus oskus
01:01
Nigdy nie kochałam nikogo tak bardzo jak jego. Pierwsza miłość jest naiwna. Byłam otwarta i ufna. Nigdy nie hamowałam swoich uczuć. (...) dostał każdy najmniejszy fragment mnie. Posiadł każdy zakamarek i każdą szczelinę.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
01:01
3294 9a2e 500
Reposted fromFienrira Fienrira
01:01
Wychodzimy z założenia, że zawsze będziemy mieć wybór, aż okazuje się, że nie mamy już więcej możliwości i chcemy już tylko cofnąć czas.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
00:59
2129 6c5c 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaczinok czinok
00:59
00:59
4986 1cde
00:59
3525 6dd8
Reposted fromGIFer GIFer
00:58
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viaendlessmemories endlessmemories
00:56
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viadoope doope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl