Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

07:43
Reposted fromabsolem absolem viaSkydelan Skydelan

April 15 2018

09:13
5288 94d8
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaslova slova
09:13
6756 1ee4
Reposted fromseaweed seaweed viaslova slova

April 14 2018

14:11
6161 348e
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaaanisiowe aanisiowe
13:53
0166 ea81
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viabeattman beattman
13:53
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaaanisiowe aanisiowe
13:52
6903 4e90
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viabeattman beattman
13:51
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialittleburn littleburn
13:46
7725 f239
Reposted fromsavatage savatage via4777727772 4777727772
13:46
0668 bc49 500
Reposted fromGIFer GIFer viaworthit worthit
13:45

a może to tak właśnie miało być
że spotkaliśmy się w złym miejscu i o złej porze
w nie takich okolicznościach
i podczas złego oddziaływania księżyca

może spotkaliśmy się
w nie ten wtorek
może spojrzeliśmy na siebie
w nie ten sposób
może to wina drobnostek
że nie wyszło nam na amen

a może to odgórny plan
jeden z tych cudów
w które zawsze trudno uwierzyć

i spotkaliśmy się nie po drodze
żeby w pewien idealny wtorek 
wpaść na siebie na ulicy
spojrzeć w idealny sposób
i zakochać się na amen

— marta masłyk
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viaworthit worthit
13:40
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 02 2018

23:22
8456 aa75 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
23:21
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viazoi zoi
23:20
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viaSkydelan Skydelan
23:20
2532 0921 500
Reposted fromTankistD TankistD viaxannabelle xannabelle
23:20
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
23:19
6125 fdd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle
23:16

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"

February 01 2018

19:59
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie.
— Eugeniusz Kołda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl