Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

23:22
8456 aa75 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
23:21
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viazoi zoi
23:20
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viaSkydelan Skydelan
23:20
2532 0921 500
Reposted fromTankistD TankistD viaxannabelle xannabelle
23:20
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
23:19
6125 fdd6 500
Reposted from777727772 777727772 viaxannabelle xannabelle
23:16

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"

February 01 2018

19:59
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie.
— Eugeniusz Kołda
19:58
3632 7158 500
lewy pas to nie kółko różańcowe
Reposted fromZircon Zircon
19:54
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaZoonk11 Zoonk11
19:51
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoonlightdrive moonlightdrive
19:51
7393 7daf
Reposted fromGIFer GIFer viaLuukka Luukka
19:31
0354 9c66 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 05 2017

23:51
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
23:50
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaoversensitive oversensitive
23:47
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaoversensitive oversensitive
23:46
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaoversensitive oversensitive
23:45
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaoversensitive oversensitive

September 23 2017

15:57
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viahepi hepi
15:56
2076 b674
Reposted frommistic mistic viaBrzozi Brzozi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl