Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

22:17
2884 3361
Reposted fromHypothermia Hypothermia viagr8dizaster gr8dizaster
22:16
5493 f1e9
Reposted fromgaf gaf viagr8dizaster gr8dizaster
22:12
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan

July 19 2018

19:49
9465 2ecd 500
top
19:48
5854 c773 500
Reposted fromidiod idiod viaZoonk11 Zoonk11
19:48
Drogie Panie, zdradzę wam tajemnicę – jeśli nie mówicie swojemu facetowi o co wam chodzi, to on nie wie o co wam chodzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRybciaaa Rybciaaa
19:46
7588 29c1 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaZoonk11 Zoonk11
19:44
3512 6662 500
nie koduj więcej sygnału ani mi ani mojemu synowi
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
19:43
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via48hrs 48hrs
19:43
8185 68aa 500
Reposted fromexistential existential viastrzepy strzepy

July 17 2018

22:07
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viaslowianecznik slowianecznik
22:06
3324 039e
sienna
Reposted frombirke birke viakudlaty kudlaty
22:05
22:03
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viapoolun poolun
22:02
22:01
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablocked blocked
21:54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapannakies pannakies
21:48
9982 3ad1 500
Reposted fromzciach zciach viapannakies pannakies
21:46
0041 616a 500
21:45
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl